Dec 01, 2021

DSS

DSS

               DINA SEVANA SABHA
      E-mail: dssgeneralateptvm@gmail.com
          Web: www.dinasevanasabha.com

1. Attapady (Estd.23.6.1994)
    Pratheeksha Bhavan, Jellippara P.O., Attapady,
    Mannarkadu (Via), Palakad Dt., 678 582,
    Tel.049-24253310, 9744930932
    Members
    01.    Rev. Sr Infanta    DSS  (Superior)
    02.    Rev. Sr Germana    DSS
    03.    Rev. Sr Joakima    DSS
    04.    Rev. Sr Shama    DSS

2.  Chithalayam (Estd. 30.3.1973)
    Snehabhavan Convent, Chithalayam P.O,
    Sulthan Bathery, Wayanad Dt. 673 592.
    Tel. 04936-238079
    Members
    01.    Rev. Sr Sugabala    DSS (Superior)
    02.    Rev. Sr Megha    DSS
    03.    Rev. Sr Suma    DSS

3. Ettukudukka (Estd. 17.6.1979)
    Lourdu Bhavan - Convent, Ettukudukka P.O.,
    Kannur Dt., 670 521, Tel.04985-280952
    Members
    01.     Rev. Sr Lavanya    DSS (Superior)
     02.     Rev. Sr Santha                        DSS
    03.    Rev. Sr Nidhi       DSS
    04.    Rev. Sr Latha         DSS
    05.     Rev. Sr Gorethi    DSS

4. Kolithattu (Estd.11.2.1972)
    Ananda Bhavan Convent, Kolithattu P.O.,
    Kuttupuzha, Iritty, Kannur Dt. 670 706
    Tel.049-02421190
    Members
    01.    Rev. Sr Nishta    DSS (Superior)
    02.    Rev. Sr Sulochana    DSS
    03.    Rev. Sr Gisella    DSS
    04.    Rev. Sr Kirthi    DSS

5. Noojibalthila (Estd. 2.21975)
    Mariyalam Convent, Noojibalthila P.O, Kadaba,
    South Kanara Dt. 574 221. Tel.082-51264278
    Members
    01.    Rev. Sr Dominic    DSS (Superior)
    02.    Rev. Sr Balini    DSS
    03.    Rev. Sr Lincy Maria       DSS
    04. Rev. Sr Stephia     DSS